Skip to content

Een heldere uitkomst bij complexe vraagstukken

Organisatieverbetering in het onderwijs

 

Organisatieverbetering

Versterking van competenties op alle niveaus

Habilis Onderwijs richt zich op de versterking van competenties van onderwijsprofessionals, omdat zij de kwaliteit van het onderwijs bepalen. Door een planmatige benadering van het werk van bestuurders, schoolleiders, leerkrachten of intern begeleiders, creëren onze adviseurs de basisvoorwaarden voor verdere professionalisering op alle vlakken.

Leiderschapsontwikkeling

Habilis kan leidinggevende taken en verantwoordelijkheden voor een bepaalde periode overnemen of aanvullen. Bij veranderings-processen bijvoorbeeld, die niet van de grond komen. Of wanneer de directie of een geheel team van een school tijdelijk niet goed functioneert. En hoewel snelheid daarin cruciaal is, hechten we veel waarde aan een uitgebreide intake. Door eerst de kern van de situatie bloot te leggen, maken we de uiteindelijke vraag helder. Met een focus op het primaire proces, en met het MT als mede-verantwoordelijke.

Teamontwikkeling

Gezonde onderwijsteams kennen een professionele cultuur met optimale betrokkenheid, kloppende afspraken, dito communicatie, en met beter onderwijs als resultaat. Als teams (nog) niet zo ver zijn, kan Habilis dat proces op gang brengen, versnellen of bewerkstelligen. Vooral door inzicht te bieden in de problematiek, maar ook met praktische vervolgstappen als missie- en visietrajecten, de (her)ontwikkeling van schoolconcepten, cultuurverbeteringen, en trainingen op het gebied van gespreksvaardigheden. Om mensen weer samen te brengen en teams te versterken.

Individuele begeleiding

Bestuurders, schoolleiders, leerkrachten of intern begeleiders bewust bekwamen in wat zij willen of moeten ontwikkelen. Dat is wel de kern van onze individuele begeleiding. Begeleiding die begint met een gedegen kennismaking, om vervolgens de ‘ontwikkelbaarheid’ van het gedrag in kaart te brengen, net als de vaardigheden en houding. Op basis daarvan wordt een concreet plan van aanpak ontwikkeld. Op belangrijke momenten lopen we mee, regelmatig geven we instant feedback, en continu evalueren we en maken we ruimte voor reflectie, met individuele groei als resultaat.

Onderzoek

Niet altijd is even helder waarom een school niet functioneert. Habilis biedt dan inzicht. Door vooral en allereerst iedereen in het proces mee te nemen. Gezamenlijk stemmen we de te onderzoeken thema’s af: leiderschap, pedagogisch klimaat, visie & missie, didactiek, communicatie en/of onderlinge communicatie. Indien nodig lopen we mee, en onze bevindingen vatten we samen in een heldere rapportage met conclusies en aanbevelingen per thema. Op basis hiervan kan een verbeteringstraject in gang gezet worden.

Onze expertise

icon-onderwijs

HR-strategie

icon-onderwijs

Reorganisaties

icon-onderwijs

Fusies en overnames

Professionalisering