Skip to content

Een heldere uitkomst bij complexe vraagstukken

Interim-management in het onderwijs

 

Interim-management

Direct doorpakken in de hectiek van alledag

Versterking nodig bij een fusie of een andere impactvolle situatie? Een professional inzetten bij een verandertraject of oplossing van een crisis? Of op korte termijn tijdelijke overbrugging nodig van de dagelijkse leiding? Habilis helpt je verder en biedt snel extra slagkracht. We kennen de sector, de mensen en de wegen; we komen er immers zelf vandaan. Zo kunnen we ook in de meest complexe situaties en op alle gebieden snel schakelen.

Habilis kan leidinggevende taken en verantwoordelijkheden voor een bepaalde periode overnemen of aanvullen. Bij veranderings-processen bijvoorbeeld, die niet van de grond komen. Of wanneer de directie of een geheel team van een school tijdelijk niet goed functioneert. En hoewel snelheid daarin cruciaal is, hechten we veel waarde aan een uitgebreide intake. Door eerst de kern van de situatie bloot te leggen, maken we de uiteindelijke vraag helder. Met een focus op het primaire proces, en met het MT als mede-verantwoordelijke.

Projectmanagement

Bij projectmanagement zet Habilis Onderwijs in op groei, ontwikkeling, ontplooiing en verbetering. Denk aan een fusie van scholen, waarbij we met betrokkenen werken aan de invoer van een gemeenschappelijke missie & visie en een nieuw onderwijsconcept.

Het verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking. Of het starten van een gesprekkencyclus over het functioneren en beoordelen van personeel binnen een stichting. Projecten gericht op onderwijs en/of personeel zijn bij Habilis dan ook in goede handen.

Co-management

Sommige veranderingen en ontwikkelingen vragen om een tijdelijke gespecialiseerde versterking in het management. De realisatie van nieuwbouw bijvoorbeeld. Een meer maatschappelijk beleid of een professionelere vormgeving van de interne bedrijfsvoering. Maar ook als er een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd moet worden. Onze managers staan het management bij, uiteraard met heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.